FR`Ps Helgheim ut mot FN pamper

En uttalelse fra FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, har fått Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til å se rødt.
I et intervju med VG kom Grandi med advarsler mot politikere som spiller på frykt og fordommer.
«I Europa er det blitt et fiendtlig politisk klima. Uansvarlige og skruppelløse politikere nører opp om frykt for flyktninger og migranter, for å manipulere velgere», sa Grandi blant annet i intervjuet..-

Da tør vi minne den blodrøde halvkommunistiske eliten i FN att ett innvandringsfiendtlig klima har innvandrere selv skapt. Ingen andre.
mange innvandrere selvfølgelig unntatt fra denne enorme kategorien, men det kan lett underbygges med historikk og statistikk hvor innvandringsfiendtligheten er skapt.

Frp reagerer mot kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger

Annonser

NRK og Leo Ajcoks lyver ?

..sier han som kastet en katt utfor en høy balkong.
Leo Ajcoks vil vi skal snakke annerledes til hverandre, for ord er som små frø. Tror den katten som ble kastet fra balkongen kan fortelle oss litt om å ha tillit til slike som Leo Ajcoks, og NRK for den del.
Så er «feilrapporteringen» om tall for folk som reiste til mord organisasjonen islamsk stat bare amatørskap og dårlig partisk journalistikk fra NRK atter en gang, eller bevisst Taggya», islamsk løgn med velsignelse ?

https://www.document.no/2019/02/01/nrk-og-leo-ajkics-logn-30-nordmenn-har-dratt-som-fremmedkrigere-til-syria/?fbclid=IwAR2CXSJ8Ncyu9y6kmKQpFE3RqyBAk2XsVclQTXFBDtZ0DaIHFfoz_pArnn8#.XFV1Ecsr_DU.facebook

Annonser

Sian medlemmer tiltales for «hets»

Dette minner vi folk på og være forsiktige med hvordan en ordlegger seg. Vi lever dessverre ikke i en helt fri verden og berettiget kritikk kan tas for hets, og frustrasjoner kan være straffbart.
Grunnloven respekteres ikke slik den burde.
Lenger er vi ikke kommet etter Eidsvoll, dessverre.
Her er begynnelsen på grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov_%C2%A7_100…

§100
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyre og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

La oss STOPPE der:

Hva sier den egentlig ? Ingen kan holdes ansvarlig for å ha meddelt opplysninger – ideer- budskap-
Ok, så langt ?
Med mindre det lar seg forsvare holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse – i sannhets søken – demokrati – individets frie meningsdannelse-
Ok?
Det betyr, att du kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for å ha sagt noe eller skrevet noe.
Med mindre tyngden av innvendinger mot att du publiserer noe, veier tyngre enn verdien av landets -begrunnelse- om hvorfor selve ytringsfriheten,demokratiet og muligheten for opplysnings deling i det hele tatt finnes. Det skal da altså enormt mye til. Det du publiserte må da kunne velte velferdsstaten omtrent og det eneste scenarioet en kan komme på er om publikasjonen din muligjorde en okkupasjon av landet eller noe slikt.

Du har friheten til å meddele ett budskap som du vil,og det sies spesifikt » ideer» ( ideer er tanker og hypoteser og trenger ikke være klinisk fakta).
Det sies «opplysninger», det kan være noe du fikk av meg. kanskje fra ett annet sted og du skal ikke holdes ansvarlig for å faktasjekke det slik jobbetikken til en journalist krever f.eks.

Det sies «individets frie meningsdannelse». Du har rett til å ytre deg i diskusjon og prosess i din meningsdannelse. Enda en gang sier grunnloven att det skal ikke pålegges deg å faktasjekke i din vei til å danne deg en mening.

Dette er en veldig god grunnlov.
Jeg har i mange år sagt att rasismeparagrafen 135a og loven om hets §185
https://lovdata.no/dokume…/…/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5…
f.eks, ikke klinger bra i selskap med den grunnloven som skal regulere alle andre, og att de muligens må være ulovlige. Dette er nyere motelover kommet til mens AP og sosialistene dominerte styret i Norge.
Det er derfor grunnloven sier att «det rettslige ansvar BØR være foreskrevet i lov. Fordi grunnloven står over vanlig lov bruker den ordet bør, om att dette kan det lages en lov ut av dette, forutsatt att det er innenfor det grunnloven akkurat sa. Man MÅ ikke lage en lov, fordi grunnloven sa nettopp det den sa.

Derfor er det en lang vei igjen og bygge ekte ytringsfrihet i Norge når vi ser mennesker i sian bli anklaget for noe de har ytret, noe som under grunnloven klart kan sees på som videreformidling av «ideer» og » opplysning». Man skal da ikke kunne tas for slikt.

VG artikkel:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9m7rar/sian-profiler-tiltalt-for-flere-tilfeller-av-muslimhets?utm_content=row-9&utm_source=vgfront

Annonser

INNVANDRERE VIL IKKE MÅKE SNØ

At menneskers ulike kultur ikke bare har og gjøre med att de danser rart eller reagerer ulikt, blir de som omgåes folk fra andre steder ofte påminnet om. Slike mindre forskjeller som kan irritere etniske Nordmenn skikkelig forståes nok ikke av de fleste og ikke av politikere. Da kommer ikke dette med i det sosiale regnestykket det er når en skal forstå noe om dette.

Bildet kan inneholde: tekst

FRA FACEBOOK med tilatelse

NORSK FOSS SOLGT TIL TYSKLAND

Sist Tyskerne vill ha noe av Norge kom med soldater og slagskip. Nå er penger den nye GUD og landet selger takk være makkverket EØS.
….- «Når disse er bygget kan vi komme i en situasjon der halvparten av den norske vannkraften eksporteres. Det fører til fri flyt i kraftmarkedet. Det betyr ikke bare at norske husstander får en betydelig prisøkning. Også norsk industri vil rammes hardt – ikke minst fordi vi i dag bruker store mengder kraft på tiltak som elektrifisering av sokkelen, sier Handegård.»-

Disse salgene er ikke helt permanente men varer ofte en liten mannsalder og gjør permanente innhugg i naturen. Kan ikke forstå annet enn att slikt skulle ikke været lov. Tyskerne skulle ha kjøpt andeler i ett Norsk selskap og lagt planer i lag med dem. Neste gang du kommer å vil fiske der jages du vel av en brautende gaulende Tysker ?
EØS kan ikke avskaffes, det vet alle som har satt seg litt inn i det, men den kan reforhandles radikalt.

Om dette nettstedet

 

NORDLYS.NO
– Dette er en skummel utvikling.

FILIPINA KILLED HUSBAND WITH BARBEQUE

Rubyrosa Verano Irgens (31)  from Philippines have confessed to murder here Norwegian husband Helge Irgens (61) using a barbeque oven. killing here husband 24 of june 2014.

Published 01. november 2017, kl. 09:30 by the newspaper Bergens avisen.
https://www.ba.no/nyheter/politi/kvinne-31-siktet-for-drapsforsok/s/5-8-680977

The woman was sentenced o2015 for murder, charged with assassination of her former husband Helge Irgens.

The reported assassination attempt must have taken place in Manila, Philippines, in December 2014.
Bergens newaspaper wrote that Filipino police state she payed assassins to kill here husband, making it look like a robbery.
She is a Filipino citizen, but has had a residence permit in Norway for several years.

Police attorney Trond Eide told the press after the imprisonment meeting on Wednesday.

11.04.2015 the newspaper VG in Norway referes court hearings. Rubyrosa age 31 confess to have killed here husband and state that it felt good to relief here heart.
Police found several hundred google search on here computer with search like » How to kill someone using carbon monixide ( gass from glowing charcoal) »

VG continues:
The woman was arrested at Oslo Airport on Tuesday coming back from a vacation in the Philippines, and is charged with killing her husband, a Norwegian citizen last summer. 61-year-old Helge Irgens was found dead in the bedroom in the couple’s common home in Sund kommune outside Bergen on June 25th.

According to Bergens Tidende, the action was carefully planned and the woman had just arrived when she was arrested.
It was hes two daugthers from a prevoius marriage that notefied the police after they found several abnormal conditions in the bedroot their father was found dead. Like a burned bid spot in the roof. This was later found to be the place where Rubyrosa Verano had placed the barbecue stand after she learned online that the gasses from such a charcoal glows are deadly to a human if there is no air inlet.

The death was perceived as suspicious, and the police therefore routinely moved to the residence. A site investigation was conducted and the prosecutor’s office decided that the deceased should be reproduced.

«The results of autopsy showed that the cause of death was not natural, but caused by poisoning by carbon monoxide (kullos) from  ther barbeque and drugs (sleeping medicaments Rubyrosa confessed to mix in his food), the press release says.

To show here character a case of fraud going from 2008 to 2015 where she established a credit by different loan ,agencies pretending she was another woman with another identity. With this she purchased loans she did not need to pay. Some of this shall have been payed back to the abused part. The total of money frauded this way are 203.519 Norwegian krones.

https://www.tv2.no/a/8306095/

Norwegian court sentence here to 18 years in prison. The court stated that there was no condition that spoke for here to get a milder sentence. She had a kind husband that stretched himself to please here.
Any mariage related problem could have solved in a divorce that is easely done in Norway. If so she had been i title to a big portion of the house and lot value. But the prosecutor stated that Rubyrosa Verano Irgens did not like that idea because if he become dead she could get it all, not just partial, or halv of the value.
This muder was nor in affect or happen spontaneously from some situation. It was very well planed. From the time before the fake robbery and murder attempt in Manila to now, where she spend months in front of the computer trying to find a smart way of killing here husband and destroy the familliy that had given here everything.
This case have severely damaged the Filipinas reputation in Norway in general and will be remembered as one of the most un neccessary, most greedy and small minded murders of all time in the country.

Rubyrosa Verano.
Said thank you to here husband for everything, by killing him, trying to get the house and lot inheritaged legaly in here name.DØMT: Rubyrosa Verano Irgens må sone 18 års fengsel for drapet på ektemannen. Foto: Privat

Photo. Showing Helge and Rubyrosa Verano Irgens and their home.
Statsadvokaten mener at Helge Irgens (61) ble myrdet med kaldt blod i parets daværende hjem i Telavåg i juni i 2014. Nå er Rubyrosa Verano Irgens (31) tiltalt for overlagt drap.

Photo of Helge Irgens.
Under: Two heroic daughters that quickly understood the pieces and guided the police.

Helge Ove Irgens
Helge Ove Irgens
Døtrene til drepte Helge Ove Irgens, Regina og Emilie Irgens, møtte opp i retten med flere støttespillere.FOTO: ANNBJØRG DALLAND / NRK

Nordmenn skal ikke få gifte seg mer enn en gang…med utenlandsk statsborger

I regjeringsplattformen som ble presentert sent i går kveld, 17.01,19 heter det at regjeringen skal «vurdere begrensninger i antall familieetableringer for å bekjempe flerkoneri». Det betyr i praksis at regjeringen vil utrede hvor mange ganger nordmenn kan gifte seg med en fra utlandet – og hente ektefellen til Norge.- Vi legger opp til at det blir en maksgrense for hvor mange ganger man kan hente en ektefelle til Norge. Har du hentet en kone fra utlandet, er det ikke sikkert du får hentet en til. Dette skriver Dagbladet nyheter på nett 18.01.2019 https://www.dagbladet.no/nyheter/frp-kan-bli-ulovlig-a-hente-ektefelle-til-norge-mer-enn-n-gang/70673580

– Frp’s utgangspunkt er at man kan hente en ektefelle én gang, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Fremskrittspartiet.

Tordner mot Ropstad: - Helt horribelt

Vil hindre misbruk

Utgangspunktet for utredningen og et eventuelt lovforslag er ønsket om å bekjempe flerkoneri, men loven vil også ramme dem som finner en livsledsager under studier eller ferie i utlandet. Etablerer man seg i Norge, har den norske statsborgeren «brukt opp» sin ene mulighet til å finne kjærligheten i utlandet og ha et liv i hjemlandet.
(Tekst fra Dagbladet)

Min kommentar:
Og gå inn å bestemme over hvem noen skal få gifte seg med er ett radikalt inngripen i menneskers privatliv og ikke noe en assosierer med ett liberalt politisk parti. Man ville tro ett parti som Frp ville kjempe på barrikadene for det motsatte, individets frihet til ikke å få grunnleggende ting i privatlivet overstyrt av en konge, en diktator, en stat eller eller noe slags overformynderi.

Nå er argumentene her flerkoneri, kriminalitet og folk som snakker en kommende ektefelle inn i noe de ikke ville gjort om de kjente personen eller omstendigheten ordentlig. I så fall er det mer akseptabelt, men da må det spisses og gjøres forståelig at det er dette det dreier seg om. Ett lovforslag må og være slik att dette ikke rammer menneskers grunnleggende frihet.
En forlengning av dette kan være andre stater kommer med «motreaksjon,» og Norske menn og kvinner vil bli avslått om de ønsker gifte seg med en øst europeisk eller Russisk statsborger kan en tenke seg.
Videre kan man tenke seg att det etter en tid vil bli oppfattet som diskriminerende att det ikke gjelder Norsk/Norsk forhold. Hvorfor skal skal Norske statsborgere få gifte seg med andre Norske statsborgere mer enn en gang ? Det kan og skape uønskede situasjoner og belastninger ikke minst for barn f.eks. Det kan og lage situasjoner der en av partene blir utnyttet, presset, truet osv. Så har man de mange sakene som belaster rettsvesenet. Hva sier likestillings prinsippene, FN og ulike dirkrimineringsombud rundt om i verden til det ?

FN menneskerettighetserklæring som Norge har undertegnet er klar:
Artikkel 16.
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse-

Det er og i strid med hele ånden i deklarasjonen som f.eks :
Artikkel 12.
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.-

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Derfor minner vi politikerne på att slike inngrep går inn på det som er «hellig» for mange og er utenfor hva politiker bør og kan, styre.
Hva de derimot kan styre er kriminalitet på området. Tvang, villedning, håndheving av aldersgrenser o.l. Der er det bare bra att staten foretar skjerpinger, men lovforslaget må fremheve linjen mellom å bekjempe utnyttelse og destruktive intensjoner. Det å ikke bevege seg inn på politistatens tanketerritorier.
Menneskers liv er ikke i hendene på Kongen eller staten, og en forventer att politiske partier som vil verne folks frihet er seg bevisste på nettopp det.

Helge Dahl

HOTELL NORGE TILPASSER SEG

«Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og sindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon.Med felles godvilje og felles anstrengelse kan vi berge Norge gjennom denne svære krise. Jeg vil tilføye att slik situasjonen har utviklet seg er enhver motstand ikke bare nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom.»
Sitat : Vidkun Quisling
fra Radiotale ved overfallet på Norge 9 aprl 1940.

Snik-islamiseringen går egentlig fort.
1990 ville dette fremdeles vert helt utenkelig.

Noe likheter der » tilpassing» egentlig betyr underkastelse, «nytteløst å kjempe mot», og sell-out av alt som ikke er innenfor egen komfortsone og pengeinteresser ?

https://www.document.no/2019/01/18/hotell-norge-slutter-a-servere-svinekjott-i-kantinen-vi-er-opptatt-av-a-tilpasse-oss/?fbclid=IwAR1scsnOr6jx5nOngA4RQ2MBfy5U3bEUw52JGzFlbqs_t_wQcaQH7pDG3u0

Aldri mer det hotellet på meg.

LITTLE BIG HORN I NORGE

av Helge Dahl

Bildet kan inneholde: en eller flere personer

Asylsøkere som skulle vert på psykiatrisk institusjon angriper på gaten, på busser og trikken. Egne politikere selger seg med rumpa bar og i høyeste været, til sjanglende horekunder i EU / FN.
Felles skattepenger sløses på hjernetomme diktatorer i land som helst aldri skulle ha vert på kartet.
Skoler og statlige institusjoner fjerner Norsk kultur og kristne symbol og tradisjoner. Det offentlige støtter islamsk infiltrering av samfunnet. Media er partisk og selger og rumpa si til de som betaler villigst med mediastøtte og journalist støtte.
Internettet infiltreres med sensorer som sensurer etter hytt å pine metoden.
General Custer fikk hele sin kommando på nær 300 mann utslettet i 1876 i little big horn, Montana.
USA var i sjokk, og lærte seg att å innvandre land der andre allerede lever, kan komme med eksplosive overraskelser når en selvsikkert har spent strikken langt nok..

Av og til føler en seg litt som soldaten i Custers kommando, omringet av mange fraksjoner som alle vil utrydde det en har kjært. For soldaten var det ikke hverken SV, Svenske eller Norske politikere, men ett samband av stammer som slåss bokstavelig talt for retten til å leve som de alltid hadde gjort.
kanskje intensiteten lærte soldaten noe før han døde ?
Soldatene kjempet seg til det høyeste punktet i terrenget og forsøkte i desperasjon og grave seg ned med drikkekopper de hadde i ryggsekkene. Indianerne sirklet rasende rundt mens piler og spyd haglet.
Til slutt gikk ammunisjonen tom for de som var igjen.

Opplevelsen av å være omringet av folk som vil bestemme og helt sikkert drepe vår livsstil og verdier, som EU med sine ormeaktige metoder der de infiltrerer Norske lover og regler via EØS, har vi av og til felles med Custers menn.
Forskjellen er att vi fikk oss ikke i denne knipen ved å innvandre noen, men ved selv å bli invadert.
Heller leve enkelt nær naturen enn å selge seg for penger.
Både soldater og indianere skal ha for att de hadde baller. Heller kjempe til døden en å foreslaves.

BOIKOTT HALAL FABRIKANTER

BOIKOTT HALAL BUTIKKER

https://youtu.be/KAUSC12b-Eo

https://youtu.be/cSIrJyEvBpA

http://www.youtube.com/watch?v=h_bZzxep87c

https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/…/r/-PAXP-deijE.gif

PARIS — Halal mat, mat laget i henhold til sharia lovens retningslinjer, har blitt en økende del av Europeiske daglige matvarer.
Det er en internasjonal multi billon dollar global industri.
halal er en retningslinje for muslimer om hvordan slakten skal skje, så den kan kan godtas av muslimer som mat. Det er ett sertifiserings system og kan gjelde omtrent hva som helst.

Fra Islamsk råd sine sider :
Kniven slakteren anvender må være skarp, slik at dyret dør raskt og så smertefritt som mulig. Strupen blir kuttet forfra, hvor halspulsårene, luftrøret og spiserøret blir rammet. Slakteren må kutte slik at dyrekroppen tømmes for blod så raskt som mulig. Slakteren skal slakte i Guds navn, ”Bismillah Allahu akbar” – i Guds navn, Gud er den største- er anbefalt, men det holder også med å si Allahu akbar, dermed har slaktingen skjedd i Guds navn.
Dyret blir vendt mot Mekka og får en velsignelse/bønn til Allah før det strupeskjæres og

Dermed dør av å blø ihjel.
Halal slakting og kosher slakting – uten bedøvelse
Tradisjonell jødisk (kosher) og muslimsk slakting (halal) innebærer at dyret ikke bedøves før strupen kuttes over.

Slakting uten adekvat bedøvelse regnes som dyreplageri etter norsk rett. Det er forbudt etter dyrevernloven, og Stortinget vedtok i mars 2009 at det fortsatt skal være forbudt etter ny dyre velferdslov.
Også etter de internasjonale retningslinjene til Verdens dyre helseorganisasjon (OIE) forutsettes det at dyr for matproduksjon skal bedøves.[1]
Det er oppstått en næring med dårlig kontroll der en ikke kan være sikker på att regler etterleves.
Etter rådsdirektiv 93/119/EF kan det gjøres unntak fra krav om bedøvelse av religiøse grunner.[2] Rettslig kan det likevel ikke anses som påkrevd å innføre slike unntak.

EU-parlamentet foreslo 2009 at enkeltland ikke skulle kunne forby slakting uten bedøvelse på eget territorium.[8] Dette ville også omfattet Norge, på grunn av EØS-avtalen. EUs ministerråd gikk etterpå inn for at nasjonalstatene fortsatt skal kunne ha forbud mot slakting uten bedøvelse.
Denne innblandingen og overkjøringen av nasjonalstatenes suverenitet fra FN slutter ikke.

Kutting av strupen på dyr medfører omfattende smerte. Smertereaksjonen er godt forklart i en rapport fra the European Food Safety Authority (EFSA).[3] I rapporten konkluderes det med at alle knivkutt vil påføre dyr smerte, og at det er stor risiko for at mange dyr som slaktes (uten bedøvelse) vil bli påført ekstrem smerte. I tillegg kommer frykt og stress.
Dyret er altså ikke dødt før det strupekuttes! Dyret påføres ekstra lidelse!
Dette utføres ukentlig hele året i de fleste slakterier og selges umerket i mange butikker.
Matprodukter kan være halal merket av muslimske organisasjoner og nettsteder selv om de ikke er laget for å være halal, så lenge ikke inneholder animalske, meieri eller andre produkter de finner og ikke passere som halal. De er da » haram». Listen over de som forsøker og få penger av muslimene gjennom og godtgjøre dem med halal produkter er så omfattende att det er lite vits i og kartlegge det. Vi viser heller dyreplager logoen som disse produktene er merket med.
Teksten under er for og vise med sikkerhet at Halalindustrien som er blitt gigantisk finansierer terrorisme og en må anta att penger herfra drypper inn til organisasjoner som IS.
CBN News har oppdaget att en del av disse pengene har gått til og finansiere terrorisme.CBN News besøkte et halal slakteri i et muslimsk område i Paris. Det var ikke et vanlig slakteri. Vi fikk ikke ta bilder der sier teamet.

Konklusjonen av all dokumentasjon og det vi vet om halal industrien er : Du skal holde deg langt unna det og bruke penger på noe du vet er halal. Ingen skal handle på butikker som profitterer på penger som vi vet går til organisert dyreplageri og i tillegg verdens terrornettverk. Det er moralsk,etisk og fornuftsmessig forkastelig. Ser du halal logoen så gå forbi, eller enda bedre, informer innehaveren eller betjeningen om att du ikke kan handle med en butikk som promoterer og hjelper frem dyreplageri og drap på sivile verden over gjennom terrorisme.

På Engelsk :
The Australian Broadcasting Corporation’s “Fact Check” department recently examined politician Pauline Hanson’s comment that the halal certification business “is a profit money-making racket. The money goes into Islamic organisations and has been connected to the Muslim Brotherhood in France and actually also in Canada.” ABC claims that “Ms Hanson’s claim doesn’t check out.”

Speaking in defence of the reclaim Australia rallies, One Nation leader and founder Pauline Hanson told the Nine Network’s Today program that halal certification was a money-making racket.

«It is a profit money-making racket. The money goes into Islamic organisations and has been connected to the Muslim Brotherhood in France and actually also in Canada,» she said.

The Muslim Brotherhood is not a listed terrorist organisation in Australia, but Ms Hanson has made similar claims that explicitly link halal certification, the Muslim Brotherhood and terrorism.

Campaigning in the Queensland election, Ms Hanson said she wanted to ban Australian companies from paying for halal certification.

«It’s estimated it’s a $3 trillion industry and this money can go to mosques, Islamic schools and it’s even estimated that it can go to terrorism,» she said.

Culture watch skriver dette :

The essence of halal is that any food is forbidden to Muslims if it includes blood, pork, alcohol, the flesh of carnivores or carrion, or comes from an animal which has not been slaughtered in the correct manner, which includes having its throat slit. Food labelled as halal invariably involves the payment of a fee. It does not extend to chocolate but Cadbury lists 71 products which are halal, ranging from Dairy Milk to Freddo frogs to Red Tulip chocolates. The website also states: ”We do not have any kosher-certified products.”
”Cadbury also pay for halal certification on the Easter product range, even though Easter is a Christian celebration and nothing to do with Islam,” says Kirralie Smith, who runs a website called Halal Choices. The website lists 340 companies in Australia that pay for halal certification, including Coles, Woolworths, Aldi, Franklins, Kellogg’s, MasterFoods, Nestle and even Kraft’s Vegemite.

Incredibly all sort of foods and products you would think have nothing to do with halal certification are being dragged in anyway, showing what a money-making racket this is. He continues:

Halal mainly involves meat. Much of the non-meat food supply is intrinsically halal, and thus does not require certification, including milk, honey, fish, vegetables, fruits, legumes, nuts and grains. Yet many producers and suppliers of such products pay for halal certification….
White milk does not need to be certified. They don’t mark their labels and now they have removed the certificates from their website because of negative feedback. ”Purina Fancy Feast cat food is now on the list of halal-certified foods. Are cats becoming Muslim? Or is a lot of this just a money-making scheme?”

Just how widespread this all is now is nicely laid out in a new article by Larry Pickering. He begins his article this way:

Toasted cheese with a dollop of Vegemite was my favourite late night snack, but I leave off the Vegemite now that it’s owned by the American company Mondelez International and sports a little “Halal Certified” notice. No worries, my Aussie owned and made Bega cheese still bubbled under the griller while the jug boiled for a strong cup of tea.
That was until I noticed this funny little Arabic hieroglyph on the back of my Bega cheese packet too. Bloody hell, first my Vegemite and now my Bega cheese! No worries, I’m happy with plain toast. I wasn’t game to go through the whole fridge or I’d have starved. Trying to find Aussie tucker on the shelves is hard enough but trying to find tucker that is not Islamically sanctioned is near impossible, and it’s meant to be.
An insidious and illegal protection racket called “Halal Certification” has worked its way through our food chains without us knowing a thing about it. Australian manufacturers and importers of food and drink are actually paying Islamic halal certifiers up to $30,000 per month for the honour of displaying this little Arabic sign.

And just who is getting all this money?

Well, the “Indonesian Council of Ulama”, MUI, (which also orders Fatwa rulings) is the Mafia style Islamic body organising the multi-million dollar racket that forces Australian companies to pay outrageous amounts to have their food certified as halal. One major Aussie meat processor, who refused to be identified, claimed he had been told to pay $27,000 a month for halal certification, which of course was expected to be passed on to the consumer.
Mr Stephen Kelly, an executive of the Japanese-owned Nippon Meat Packers in Queensland, said last year that MUI had banned his abattoirs from selling meat into Indonesia because he had dealt with MUI’s opposition for certification. MUI’s opposition is the Australian certifier, “Halal Food Services” (AHFS), who had undercut MUI’s price for certification and the Indonesian company apparently calls the tune when it comes to blackmailing Australian food companies.
From what I can discover there are halal certifiers in all countries with South East Asia being regulated from Indonesia and the governing body’s world headquarters are encamped in Saudi Arabia. There are State branch halal authorities operating in Australia. Islamic websites claim all money (estimated in the billions) goes to building Islamic schools but where it actually goes after leaving Australia I shudder to guess.

And that is the frightening aspect to all this. We already know that some money collected has gone to Islamic jihadist groups. Enza Ferreri explains:

[This is] taking place in the USA and Canada where Campbell’s Soup and other companies have paid the Hamas-linked Islamic Society of North America (ISNA) for their halal certification, in France, where it is claimed that 60% of halal food is controlled by organizations belonging to the Muslim Brotherhood and the so-called “halal tax” is the organization’s main source of funding. In the UK, major supermarket chain Morrisons is not only indirectly but even directly giving money to the Islamic National Zakat Foundation.

The Christian aid group Barnabas Fund puts it this way:

There is an open campaign by Islamic food agencies to integrate halal into the mainstream market and to extend it to non-Muslims. The World Halal Forum held its annual conference in London earlier this month (November), and has identified the UK as a pilot project for halal in Europe… The spread of halal is often part of the commitment to Islamic mission (dawa) and the Islamisation of non-Muslim societies. The imposition of sharia practices on non-Muslims may be interpreted as an act of Islamic supremacy.”

Clearly there is little or no accountability at all as to where all these millions of dollars are going to. For that reason alone, Australia and other countries should say no to this sharia tax. It is indirectly if not directly undermining free western democracies, while funding, even in part, groups fully opposed to the West.

If you want to take action on this – and you should – my final link below features a site with a petition campaign about this.

www.halalchoices.com.au/
www.smh.com.au/…/halal-easter-eggs-and-cat-food-where-big-m…
pickeringpost.com/s…/you-got-rid-of-the-carbon-tax-tony/3736
www.change.org/p/the-hon-tony-abbott-mp-ban-halal-certifica…

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.