Sian medlemmer tiltales for «hets»

Dette minner vi folk på og være forsiktige med hvordan en ordlegger seg. Vi lever dessverre ikke i en helt fri verden og berettiget kritikk kan tas for hets, og frustrasjoner kan være straffbart.
Grunnloven respekteres ikke slik den burde.
Lenger er vi ikke kommet etter Eidsvoll, dessverre.
Her er begynnelsen på grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov_%C2%A7_100…

§100
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyre og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

La oss STOPPE der:

Hva sier den egentlig ? Ingen kan holdes ansvarlig for å ha meddelt opplysninger – ideer- budskap-
Ok, så langt ?
Med mindre det lar seg forsvare holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse – i sannhets søken – demokrati – individets frie meningsdannelse-
Ok?
Det betyr, att du kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for å ha sagt noe eller skrevet noe.
Med mindre tyngden av innvendinger mot att du publiserer noe, veier tyngre enn verdien av landets -begrunnelse- om hvorfor selve ytringsfriheten,demokratiet og muligheten for opplysnings deling i det hele tatt finnes. Det skal da altså enormt mye til. Det du publiserte må da kunne velte velferdsstaten omtrent og det eneste scenarioet en kan komme på er om publikasjonen din muligjorde en okkupasjon av landet eller noe slikt.

Du har friheten til å meddele ett budskap som du vil,og det sies spesifikt » ideer» ( ideer er tanker og hypoteser og trenger ikke være klinisk fakta).
Det sies «opplysninger», det kan være noe du fikk av meg. kanskje fra ett annet sted og du skal ikke holdes ansvarlig for å faktasjekke det slik jobbetikken til en journalist krever f.eks.

Det sies «individets frie meningsdannelse». Du har rett til å ytre deg i diskusjon og prosess i din meningsdannelse. Enda en gang sier grunnloven att det skal ikke pålegges deg å faktasjekke i din vei til å danne deg en mening.

Dette er en veldig god grunnlov.
Jeg har i mange år sagt att rasismeparagrafen 135a og loven om hets §185
https://lovdata.no/dokume…/…/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5…
f.eks, ikke klinger bra i selskap med den grunnloven som skal regulere alle andre, og att de muligens må være ulovlige. Dette er nyere motelover kommet til mens AP og sosialistene dominerte styret i Norge.
Det er derfor grunnloven sier att «det rettslige ansvar BØR være foreskrevet i lov. Fordi grunnloven står over vanlig lov bruker den ordet bør, om att dette kan det lages en lov ut av dette, forutsatt att det er innenfor det grunnloven akkurat sa. Man MÅ ikke lage en lov, fordi grunnloven sa nettopp det den sa.

Derfor er det en lang vei igjen og bygge ekte ytringsfrihet i Norge når vi ser mennesker i sian bli anklaget for noe de har ytret, noe som under grunnloven klart kan sees på som videreformidling av «ideer» og » opplysning». Man skal da ikke kunne tas for slikt.

VG artikkel:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9m7rar/sian-profiler-tiltalt-for-flere-tilfeller-av-muslimhets?utm_content=row-9&utm_source=vgfront

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.